Konsulenttjenester

Foruten å utvikle nettsider ved å bruke WordPress kan vi også levere konsulenttjenester. Trenger dere noen som kan bidra med deres prosjekt kan vi bistå med kunnskap innen PHP, C#, SQL og annen kunnskap.

Vi har nylig arbeidet innen Fintech hvor vi bisto som konsulent i et prosjekt som brukte PHP-rammeverket Laravel.

Vi anbefaler å bruke Laravel hvis nettløsningen din skal være noe mer enn bare en nettside. Her er noen eksempler på hva vi har gjort for kunder:

  • Vi utviklet et jobb-oversikt program hvor kunden hadde oversikt over hvor i løpet de ulike jobbene var.
  • Vi har programmert et fullstendig sportsdata-system for et av landets største nyhetsbyråer. Systemet er integrert mot en ekstern dataleverandør og henter data basert på leverandørens API.
  • Vi programmerte en publiseringsløsning hvor all informasjon som ble presentert på forsiden ble hentet fra PDF-filer.
  • Vi utviklet en løsning der informasjon om personer ble lagret i en søkbar database for journalister. Dette systemet består av flere komponenter som løselig kommuniserer med hovedsystemet.

Datastrukturer

Vi har god erfaring med å modellere data i ulike data-formater. Blant annet har vi vært med å utvikle SportsML og SportsJS som er to formater (XML og JSON) for å holde data om sports arrangementer. Vi har også laget forskjellige typer databaser.

Vi har også et medlem i standard-organisasjonen IPTC. Denne organisasjonen har utviklet flere standarder som i dag brukes daglig i nyhetsbransjen.

For en kunde har vi levert konsulenttjenester innen modellering av sportsresultater i IPTC-standarden NITF.

Inside Creative har kompetansen til å klare å lage alt fra enkle datamodeller til mer avanserte strukturer for dine data. Vi har drevet med strukturering av data siden 2010. Vi kan også utvikle systemer for å bruke disse datamodellene.

I hovedsak forholder vi oss til JSON og XML for å gjøre slik modellering. Men vi kan også strukturere og sette opp din database. Da forholder vi oss kun til MariaDB/mySQL eller SQL Server.

Teknologier vi bruker

Vi bruker følgende teknologier når vi arbeider med spesialløsninger for kunder:

  • Jira – et prosjektstyringsystem som brukes av de aller fleste selskaper i verden.
  • git – et versjonstyring-system som brukes av mer eller mindre alle utviklere rundt om i verden.
  • Figma – et program for å lage prototyper og wireframes.